Tazza2-ийн зураг авалтын үеэр T.O.P өвдсөн +Lee honey T.O.P 2 Kiss scene хийсэн!!

TAZZA2: HAND OF GOD Showcase-ийн ярилцлагыг монгол орчуулгатай оруулж байна!! ^_^
tAbPPgr
Үргэлжлүүлэн унших

Сурталчилгаа